Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Pilots en projecten

Samen met reizigers, vervoerders en andere overheden werken we aan de doorontwikkeling van publiek vervoer. De komende jaren zullen we in onze regio's diverse pilots gaan houden, zodat we kunnen onderzoeken wat voor inwoners van Groningen en Drenthe het beste werkt. Op deze webpagina zullen we de diverse pilots onder de aandacht brengen.

EU Interreg project Stronger Combined

Interreg North Sea Region Stronger Combined

 

Interreg North Sea Region

Stronger Combined – Combined Mobility in the rural public transport system to build sustainable rural public services in symbiosys with private mobility providers and citizens (Stronger Combined SC)

 

Combined Mobility (SC) is een Europees project dat zich richt op het reorganiseren en combineren van verschillende vervoersstromen met als doel duurzaamheid en mobiliteit te vergroten in dunbevolkte gebieden in Europa.

 

Het richt zich op het samenwerken van verschillende initiatieven rondom de Noordzee. Het doel is elkaar te versterken en van elkaar te leren en vandaaruit deze mogelijkheden bekend te maken bij politiek beslissers, verwachtingen van gebruikers te beïnvloeden en blokkerende wetgeving en regelgeving helder te krijgen.

 

De output van het project zijn open dataplatforms en gevalideerde concepten van hoe integratie van vervoersvormen en ook andere diensten geïntegreerd aangeboden kunnen worden aan de samenleving.

De aanpak bestaat uit drie delen. Open data, innovaties en samenwerkingsplatforms. Daarnaast worden de duurzaamheidsaspecten in een apart sub project geëvalueerd.

 

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is leider van het deel gericht op verschillende samenwerkingsplatforms en richt zich zelf op integratie van doelgroepen vervoer met andere vervoersvormen.

 

 https://northsearegion.eu/stronger-combined/

 

MaaS - Mobility as a Service - pilotregio

MaaS betekent denken vanuit de reiziger en niet van uit het vervoersaanbod. De reiziger staat centraal en alles wordt voor hem of haar zo georganiseerd zodat de reiziger eenvoudig een reis kan plannen boeken en betalen.

Zero Emissie

Publiek Vervoer rijdt per 9 april 2018. Vanaf 2023 zal in 21 gemeenten in Groningen en Drenthe de uitstoot van het vervoer (voor Wmo-pashouders en leerlingen) vrij zijn van schadelijke stoffen.