Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Jan Bos benoemd tot directeur Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De heer Jan Bos (54) is door het bestuurlijk kernteam benoemd tot directeur bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Hij zal starten op 1 maart 2018 en werkt in opdracht van alle gemeenten in beide provincies en het OV-bureau. Als directeur wordt hij verantwoordelijk voor de strategie en (door)ontwikkeling van publiek vervoer en geeft hij leiding aan het uitvoeringsteam.

Zoals eerder in 2017 is besloten, gaat het team Publiek Vervoer de gemeenten en het OV-bureau ondersteunen bij het contractmanagement van de verschillende vervoersvormen. Daarnaast heeft het team de opdracht om te adviseren hoe het vervoer verbeterd kan worden: duurzamer, efficiënter in gebruik en aansluitend bij de technologische ontwikkelingen. De gemeenteraden en provinciale staten besluiten komende maanden over de juridische vorm van het team Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Bij de benoeming is hiermee rekening gehouden.


Jan Bos is op dit moment wethouder zorg, welzijn en bedrijfsvoering in de gemeente Emmen. Voordat hij dit in 2014 werd, heeft hij veel ervaring opgedaan als lijnmanager / directeur en als  programmamanager van diverse samenwerkingsprojecten voor gemeenten en provincies in Drenthe en Groningen.

Meer berichten