Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Buurtbussen in Groningen en Drenthe starten per 1 maart 2021 deels weer op

De buurtbussen in Groningen en Drenthe en ook de stadsbus in Delfzijl, die gereden worden door vrijwilligers, starten langzaam aan weer met rijden. Het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gaan per 1 maart weer deels open. De bussen zijn inmiddels corona-proof gemaakt met kuchschermen en geavanceerde ventilatie. Bovendien zijn ze voorzien van een pinapparaat. Contant betalen kan niet meer. Veel bussen starten per 1 maart, maar een aantal bussen start een week later of nog niet (zie onderaan het schema). Ook kan het zijn dat de dienstregeling anders is dan voorheen.


Voorzorgsmaatregelen
Voor de veiligheid van zowel de passagiers als de chauffeurs gelden onder meer de volgende maatregelen:

  • Het dragen van een mondkapje door passagiers is verplicht. Het mondkapje moet al op zijn voordat men instapt en kan pas af als de passagier de bus verlaat.
  • Betalen kan alleen met pin. Contant betalen is niet meer mogelijk.
  • Hulp bij instappen en uitstappen door de chauffeur is niet mogelijk door de afstandsmaatregel.
  • De bussen zijn voorzien van een kuchscherm bij de chauffeur en een geavanceerd luchtfiltersysteem.

Informatie over de juiste reistijden en ingangsdatum
Niet alle buurt- en stadsbussen rijden weer als voor de coronacrisis. Zo blijven de stadsbussen in Hoogezand en Veendam vooralsnog aan de kant en zijn er buurtbussen die om organisatorische redenen later dan 1 maart van start gaan. Ook niet alle geplande ritten in de daluren kunnen vanaf de start direct worden uitgevoerd.


Het is daarom van belang om na te gaan wat de dienstregeling is per buurt- of stadsbus. Voor specifieke informatie over de reistijden van de verschillende buurt- en stadsbussen kan contact opgenomen worden met de buurt- en stadsbusverenigingen zelf.


Een algemeen overzicht van de buurtbussen en stadsbussen vindt u hieronder: 

Meer berichten