Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Wat verwachten wij van u?

Ouder(s)/verzorger(s), wij verwachten van u dat u:

 • aan het begin van het schooljaar controleert of de informatie van gemeente en vervoerder klopt.
 • uw vaste en mobiele telefoonnummers doorgeeft aan de gemeente en aan de vervoerder. Geef als dat kan ook het nummer van uw werk door.
 • zorgt dat uw (pleeg)kind minimaal 5 minuten voor de afgesproken ophaaltijd klaar staat. Bij het ophalen blijft de bus/taxi maximaal 2 minuten wachten.
 • altijd rekening houdt met de afgesproken ophaal- en thuisbrengtijden.
 • zorgt dat er iemand aanwezig is als uw (pleeg)kind bij het afgesproken adres wordt afgezet.

Wanneer moet u zelf zorgen voor het vervoer van uw (pleeg)kind?

Bij afwijkende begin- en/of eindtijden zorgt u zelf voor het vervoer van uw (pleeg)kind. We noemen een aantal veelvoorkomende voorbeelden, uw (pleeg)kind:
 • wordt onder schooltijd ziek en het is nodig dat uw (pleeg)kind wordt opgehaald.
 • is eerder vrij omdat er lessen zijn uitgevallen.
 • heeft zich verslapen en staat niet op tijd klaar voor de bus/taxi.
 • begint later, omdat hij of zij bijvoorbeeld naar huisarts of tandarts moet.

Geef op tijd veranderingen door!

Geef eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door aan de gemeente (tijdens kantoortijden) én aan de vervoerder (tussen 6.00 uur en 22.00 uur). Als u wijzigingen niet op tijd doorgeeft aan de vervoerder kunnen de kosten voor het vervoer aan u worden doorberekend. Op deze webpagina staan de contactgegevens van uw vervoerder en gemeente: contacgegegevens leerlingenvervoer (opent in hetzelfde venster).

 • Let op: Bespreek afwijkingen in het vervoer met de vervoerder of gemeente en niet met de chauffeur.

Wat is er aan de hand? En wie belt of mailt u?

Is uw (pleeg)kind ziek voor schooltijd?

Neem direct contact op met uw vervoerder (webportal, mail of bellen). Bellen kan tussen 6.00 uur en 22.00 uur.

Is uw (pleeg)kind weer beter?

 

Neem direct contact op met uw vervoerder. Doe dit minstens 24 uur van tevoren.

Heeft u van school de margedagen en vrije dagen ontvangen?

 

Neem direct contact op met uw vervoerder. Doe dit minstens 24 uur voordat een vrije dag of margedag is gepland.

Is er een eenmalige (rooster)wijziging?

 

Neem direct contact op met uw vervoerder. Doe dit minstens 24 uur van tevoren.

U zorgt zelf voor vervangend vervoer.

Is er een structurele (rooster)wijziging?

 

Neem direct contact op met de gemeente en de vervoerder. Doe dit minstens 24 uur van tevoren.

Moet uw (pleeg)kind structureel van een ander adres worden opgehaald of afgezet?

(bijvoorbeeld bij stages)

Bel of mail uw gemeente. De gemeente beoordeelt deze wijziging. Bij goedkeuring geeft de gemeente de adreswijziging door aan de vervoerder. Doe dit

zo vroeg mogelijk maar minstens 2 werkdagen van te voren.

Maakt uw (pleeg)kind voor langere tijd geen gebruik van het leerlingenvervoer?

(bijvoorbeeld door een tijdelijke verhuizing)

Bel of mail uw gemeente. De gemeente geeft de wijziging door aan de vervoerder. Doe dit zo vroeg mogelijk maar minstens 2 werkdagen van tevoren.

Gedragsregels in de bus/taxi

U bent altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw (pleeg)kind tijdens het vervoer.

U bespreekt met uw (pleeg)kind de gedragsregels in de bus/taxi. Zijn er bijzondere

omstandigheden waardoor uw (pleeg) kind zich anders gedraagt dan normaal,

vertel dit aan de chauffeur en vervoerder. U bent verantwoordelijk voor schade die uw (pleeg)kind veroorzaakt aan de bus/taxi. De schade verhaalt de vervoerder op u.

 

 • Let op: Als uw (pleeg)kind zich vaak niet gedraagt in de bus/taxi, kan hij of zij worden geschorst. Dat betekent dat uw (pleeg)kind tijdelijk niet met de bus/taxi mee mag. Als het wangedrag van uw (pleeg)kind extreem is, wordt hij of zij niet meer vervoerd. U zorgt dan zelf voor vervoer.

 

Hoe gedraagt een kind zich tijdens het vervoer?

 • je stapt rustig in en uit en gaat niet dringen wanneer de bus/taxi aan komt rijden.
 • je luistert naar de chauffeur en/of begeleider.
 • je blijft op de plaats zitten die de chauffeur aanwijst totdat je op school of thuis bent.
 • je doet de gordel om en maakt die pas los als de chauffeur zegt dat je de gordel mag losmaken.
 • je mag in de bus/taxi niet eten, snoepen, drinken of roken.
 • je mag onderweg niet gaan staan of lopen.
 • je komt niet aan spullen die niet van jou zijn.
 • anderen mogen geen last hebben van jouw muziek, telefoon of tablet. Je gebruikt oordopjes.
 • je mag geen wapens (messen, stiletto's, scharen) of andere scherpe voorwerpen meenemen.
 • je blijft van anderen af.
 • je mag niet schelden, pesten, stoeien, vechten of slaan.