Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Wat mag u van school verwachten?

Elke school heeft eigen regels. Vraag uw school daar naar. De volgende regels gelden in ieder geval:

  • een leerkracht staat op het schoolplein als uw kind wordt gebracht enĀ vangt uw kind op.
  • als uw kind wordt opgehaald, staat een leerkracht samen met uw kind te wachten op de chauffeur op het schoolplein.