Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Wat mag u van school verwachten?

Elke school heeft eigen regels. Vraag uw school daar naar. De volgende regels gelden in ieder geval:

  • een leraar staat op het schoolplein als uw (pleeg)kind wordt gebracht. Hij of zij vangt uw (pleeg)kind op.
  • als uw (pleeg) kind wordt opgehaald, staat een leraar samen met uw (pleeg)kind te wachten op de chauffeur op het schoolplein.