Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Reizen met het leerlingenvervoer


Actueel:

 

Geen Leerlingenvervoer vanaf maandag 16 maart 2020. Speciale maatregelen voor ouders in cruciale beroepsgroepen.

 

In verband met het Corona-virus sluiten maandag 16 maart alle scholen. Daarom rijden er vanaf maandag 16 maart ook geen bussen voor het Leerlingenvervoer. Voor ouders in cruciale beroepsgroepen, is er een uitzondering. Als de school/kinderopvang van uw kind open is, is wel vervoer mogelijk. Neem in dat geval contact op met uw vervoerder.

 

U kunt gebruik maken van deze aangepaste maatregel als:

  • uw kind al recht heeft op Leerlingenvervoer;
  • u werkt (beide) in één van de cruciale beroepsgroepen;
  • én u zeker weet dat de school/kinderopvang waar uw kind naar toe gaat, open is.

Neem eerst contact op met de school/kinderopvang om er zeker van te zijn dat deze open is, en daarna met uw vervoerder.

 

Voor een overzicht van de cruciale beroepsgroepen raadpleeg de website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

 

Reizen met het Leerlingenvervoer

 

Uw (pleeg)kind heeft van uw gemeente een vervoersvoorziening ontvangen voor aangepast vervoer. Hij of zij wordt naar school gebracht door een vervoerder. Dit doet de vervoerder in opdracht van de gemeente. Met ingang van schooljaar 2018/2019 rijden de vervoerders onder de vlag van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Dit is een samenwerking van alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Om het vervoer goed te laten verlopen is het belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Op deze website staan ze op een rij. Heeft u een vraag hierover? Neem contact op met uw gemeente. Zij staat u graag te woord.

 

Aanvullende informatie

Reistijd

Er zijn afspraken gemaakt hoe lang uw (pleeg)kind in de taxi/bus mag zitten. U kunt bij uw gemeente navragen welke afspraak met de vervoerder is gemaakt.

 

Wat te doen bij calamiteiten?

Een calamiteit is een gebeurtenis die gevaarlijk kan zijn voor het vervoer. Meestal heeft het te maken met het weer, bijvoorbeeld een zware storm of gladde wegen door ijzel. Als er een calamiteit is, zoals een weeralarm, houdt dan de website van uw vervoerder in de gaten. Heeft u vragen, neem dan contact op met de vervoerder.

 

Heeft u een probleem of een klacht?

Als uw (pleeg)kind een probleem heeft met of tijdens het vervoer, dan probeert de chauffeur dit eerst zelf op te lossen. De chauffeur bespreekt dit 's morgens met de school en 's middags met u. Is er dan nog geen oplossing dan meldt de chauffeur dit bij de vervoerder. Kan het probleem dan nog niet worden opgelost, dan neemt de vervoerder contact op met de gemeente.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van het probleem dan kunt u een klacht indienen bij uw gemeente. 

  

Folder leerlingenvervoer 2020/2021