Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

De gevolgen van de lockdown op publiek vervoer

14 december kondigde minister-president Rutte een nieuwe lockdown aan voor een periode van 5 weken. Dit heeft gevolgen voor publiek vervoer. Wat dit betekent, leest u hieronder. Neem in geval van vragen of twijfel altijd contact op met de vervoerder. Deze veranderingen gaan vanaf 16 december 2020 in en gelden vooralsnog tot 18 januari 2021.


Leerlingenvervoer


Leerlingenvervoer rijdt tot 18 januari 2021 niet. Wilt u dat uw kind wel wordt vervoerd in onderstaande uitzonderingssituaties? Neem dan contact op met uw vervoerder. Neemt u geen contact op, dan gaan we ervan uit dat vervoer niet nodig is.

  • Leerlingen die naar praktijkonderwijs gaan(pro).
  • Leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan (vso).
  • Leerlingen die stage lopen.
  • Leerlingen die examens, tentamens of toetsen hebben (examenleerlingen).
  • Leerlingen wiens school nog open is.
  • Leerlingen wiens ouders in cruciale beroepen werken. Dit kan alleen na toestemming van de gemeente.
  • Kwetsbare leerlingen. Dit gaat in overleg met de school en de gemeente of ze wel of niet naar school gaan.

Wmo-vervoer


Voor het Wmo-vervoer verandert er niets ten opzicht van de huidige maatregelen.


Buurtbussen


Tot 18 januari 2021 rijden er geen buurtbussen.  De buurtbussen zijn inmiddels aangepast zodat ze na de lockdown corona-proof kunnen rijden.


Hubtaxi’s


Voor hubtaxi’s verandert er niets.  


Veiligheidsvoorschriften


Als er wel gereden wordt, gelden de bestaande veiligheidsvoorschriften.


Meer weten?


Voor vragen over het vervoer, kunt u het beste contact opnemen met uw vervoerder.

Meer berichten